cropped-Aesthetic-Flower-Shop-Logo-1.png
Trang Chủ
cropped-Aesthetic-Flower-Shop-Logo-1.png

Các doanh nghiệp không chắc công nghệ nào cần thiết để chống lại ransomware

FBI đã nắm giữ bộ giải mã REvil trong nhiều tuần trước khi chia sẻ với nạn nhân

Khi các cuộc tấn công ransomware ngày càng tăng về số lượng, một báo cáo mới từ FortiGuard Labs cho thấy hầu hết các tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra.

Báo cáo toàn cầu về mối đe dọa toàn cầu của nó, dựa trên cuộc khảo sát 455 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia an ninh mạng trên toàn thế giới, tuyên bố các doanh nghiệp đang đào tạo sâu về an ninh mạng cho nhân viên, kế hoạch đánh giá rủi ro và bảo hiểm an ninh mạng.

#Các #doanh #nghiệp #không #chắc #công #nghệ #nào #cần #thiết #để #chống #lại #ransomware

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top