cropped-Aesthetic-Flower-Shop-Logo-1.png
Trang Chủ
cropped-Aesthetic-Flower-Shop-Logo-1.png

Các kế hoạch metaverse cho chúng ta thấy kết thúc tồi tệ của Ready Player One

Các kế hoạch metaverse cho chúng ta thấy kết thúc tồi tệ của Ready Player One

Bài phát biểu mở đầu của Mark Zuckerberg tại sự kiện Facebook gần đây (nay được gọi là Meta) là một cảnh tượng đáng chú ý. Trong suốt một tiếng rưỡi, CEO – cùng với các chuyên gia khác nhau từ công ty của mình – đã nói lan man về tầm nhìn của mình về tương lai với metaverse là cốt lõi của nó.

Chúng ta sẽ không còn bị ràng buộc bởi những giới hạn vật lý của mình nữa khi thế giới kỹ thuật số và ảo của chúng ta hòa làm một. Theo Zuckerberg, chúng ta có thể làm việc, sống và vui chơi trong vũ trụ mới này, và công nghệ và sự đổi mới của Meta là những gì sẽ đưa chúng ta vào kỷ nguyên luôn trực tuyến mới này.

#Các #kế #hoạch #metaverse #cho #chúng #thấy #kết #thúc #tồi #tệ #của #Ready #Player

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top