cropped-Aesthetic-Flower-Shop-Logo-1.png
Trang Chủ
cropped-Aesthetic-Flower-Shop-Logo-1.png

Đây là lý do tại sao các giao dịch máy tính bảng có thể là phần tốt nhất của Thứ Sáu Đen năm 2021

Đây là lý do tại sao các giao dịch máy tính bảng có thể là phần tốt nhất của Thứ Sáu Đen năm 2021

Không có gì bí mật khi trong Thứ Sáu Đen, các ưu đãi trên iPad có xu hướng phổ biến hơn so với giảm giá trên các máy tính bảng khác – theo xu hướng Google, các tìm kiếm giảm giá trên các phương tiện chặn của Apple cao gấp gần 4 lần so với cụm từ ‘giao dịch máy tính bảng’ trong tuần Thứ Sáu Đen.

Tuy nhiên, vào năm 2021, đó là các giao dịch máy tính bảng Black Friday mà bạn thực sự nên để mắt tới, chứ không phải giảm giá cho iPad.

#Đây #là #lý #tại #sao #các #giao #dịch #máy #tính #bảng #có #thể #là #phần #tốt #nhất #của #Thứ #Sáu #Đen #năm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top