cropped-Aesthetic-Flower-Shop-Logo-1.png
Trang Chủ
cropped-Aesthetic-Flower-Shop-Logo-1.png

GitHub đang làm cho việc quản lý tất cả các tài khoản của công ty bạn trở nên dễ dàng hơn

Rust devs kiếm được séc lương lớn nhất, nhưng các vấn đề tiềm ẩn dưới bề mặt

GitHub đã ra mắt một loại tài khoản người dùng mới được thiết kế để mang lại quyền kiểm soát tập trung, chi tiết cho người dùng doanh nghiệp của nền tảng.

Người dùng được quản lý doanh nghiệp (EMU) là một loại tài khoản người dùng mới dành cho khách hàng GitHub Enterprise Cloud (GHEC) được cung cấp và quản lý tập trung với sự trợ giúp của tài khoản hiện có của khách hàng nhà cung cấp danh tính (IdP).

#GitHub #đang #làm #cho #việc #quản #lý #tất #cả #các #tài #khoản #của #công #bạn #trở #nên #dễ #dàng #hơn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top