Netgear có một VPN doanh nghiệp mới để giúp bảo mật nơi làm việc của bạn

Netgear có một VPN doanh nghiệp mới để giúp bảo mật nơi làm việc của bạn

Trong một nỗ lực để bảo mật hơn nữa mạng của các nhân viên từ xa làm việc tại nhà, Netgear đã công bố một dịch vụ VPN dành cho doanh nghiệp mới tương thích với các hệ thống bộ định tuyến lưới hiện có của hãng.

Insight Business VPN mới của công ty mạng là một dịch vụ bổ sung có sẵn cho các bộ định tuyến lưới kinh doanh Wi-Fi 5 và Wi-Fi 6 dành cho doanh nghiệp của Orbi Pro. Với dịch vụ mới này, các SMB sẽ có thể mở rộng mạng công ty của họ tới các văn phòng chi nhánh và thậm chí là văn phòng tại nhà của nhân viên trong khi đảm bảo rằng mỗi nút trên mạng đều được bảo mật và quản lý tập trung.

#Netgear #có #một #VPN #doanh #nghiệp #mới #để #giúp #bảo #mật #nơi #làm #việc #của #bạn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top