cropped-Aesthetic-Flower-Shop-Logo-1.png
Trang Chủ
cropped-Aesthetic-Flower-Shop-Logo-1.png

Steam hiện đang cấm tất cả các trò chơi tham gia vào giao dịch tiền điện tử hoặc NFT

Steam hiện đang cấm tất cả các trò chơi tham gia vào giao dịch tiền điện tử hoặc NFT

Steam sẽ không cho phép các trò chơi hoặc phần mềm khác xuất hiện trên mặt tiền cửa hàng nếu họ tham gia vào bất kỳ giao dịch tiền điện tử hoặc NFT nào sử dụng công nghệ blockchain.

Tiền điện tử và NFT đã được gắn thẻ vào danh sách các tính năng ứng dụng bị cấm trên tài liệu Giới thiệu về Steamworks của Steam dành cho các nhà phát triển vận chuyển các tựa game trên nền tảng của nó, cụ thể là “[a]Các ứng dụng được xây dựng trên công nghệ blockchain phát hành hoặc cho phép trao đổi tiền điện tử hoặc NFT. “

#Steam #hiện #đang #cấm #tất #cả #các #trò #chơi #tham #gia #vào #giao #dịch #tiền #điện #tử #hoặc #NFT

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top